Περισσότερο

Το osm2pgsql δεν μπορεί να συνδεθεί στη βάση δεδομένων postgis, που εκτελείται σε πρόγραμμα εγκατάστασης του Bitnami

Το osm2pgsql δεν μπορεί να συνδεθεί στη βάση δεδομένων postgis, που εκτελείται σε πρόγραμμα εγκατάστασης του Bitnami


Με βάση αυτόν τον οδηγό προσπαθώ να εισαγάγω ένα.osm.pbfαρχείο στο δικό μουPostGISβάση δεδομένων, η οποία εκτελείται στο myPostgresΕγκατάσταση Bitnami εδώ:

[bitnami @ ip-xxx] / usr / share / proj $ ποια postgres / opt / bitnami / postgresql / bin / postgres

αλλά έχω λάθος, πούosm2pgsqlφαίνεται ότι δεν μπορεί να συνδεθεί στη βάση δεδομένων μου:

[bitnami @ xxx] / home /… / geoserver_data / OSM $ osm2pgsql -E 900913 -d geodb -U geouser -W -S /usr/share/osm2pgsql/default.style washington-latest.osm.pbf osm2pgsql SVN έκδοση 0.82 0 (space 64bit id) Κωδικός πρόσβασης: Σφάλμα: Η σύνδεση με τη βάση δεδομένων απέτυχε: δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με διακομιστή: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος Ο διακομιστής εκτελείται τοπικά και δέχεται συνδέσεις στην υποδοχή τομέα Unix "/var/run/postgresql/.s.PGSQL .5432 ";

Ωστόσο, μουPostgresη εγκατάσταση ακούει θύρα5432υπό/opt/bitnami/postgresql/.s.PGSQL.5432ως εξής:

[bitnami @ ip-xxx] / home /… / postgresql / share $ sudo netstat -nlp | grep 5432 tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 13969 / postgres unix 2 [ACC] STREAM LISTENING 1876491 13969 / postgres /opt/bitnami/postgresql/.s.PGSQL.5432

Φαίνεται ότιosm2pgsqlδυσκολεύεται να βρει τη βάση δεδομένων μου. Γνωρίζω ότι ο διακομιστής postgres λειτουργεί, όπως φαίνεται εδώ:

[bitnami @ ip-xxx] / usr / share / proj $ ps aux | grep postgres postgres 982 0,0 0,0 247712 468; S Oct21 0:17 /usr/lib/postgresql/9.3/bin/postgres -D /var/lib/postgresql/9.3/main -c config_file = / etc / postgresql / 9.3 / main / postgresql.conf postgres 986 0.0 0.6 247856 7028; Ss Oct21 0:00 postgres: checkpointer process postgres 987 0.0 0.0 247712 140; Ss Oct21 0:14 postgres: συγγραφέας διαδικασία postgres 988 0.0 0.0 247712 104; Ss Oct21 0:12 postgres: wal συγγραφέας διαδικασία postgres 989 0.0 0.1 248568 1088; Ss Oct21 0:12 postgres: autovacuum launcher process postgres 990 0.0 0.0 103520 536; Ss Oct21 0:22 postgres: stats collector process postgres 11111 0.0 1.1 171996 11876; S 04:28 0:00 / opt / bitnami / postgresql / bin / postgres -D / opt / bitnami / postgresql / data postgres 11113 0,0 0,0 171996 876; Ss 04:28 0:00 postgres: checkpointer process postgres 11114 0.0 0.1 171996 1696; Ss 04:28 0:00 postgres: συγγραφέας διαδικασία postgres 11115 0,0 0,0 171996 932; Ss 04:28 0:00 postgres: wal author process postgres 11116 0.0 0.2 172844 2084; Ss 04:28 0:00 postgres: autovacuum launcher process postgres 11117 0.0 0.1 27812 1120; Ss 04:28 0:00 postgres: stats collector process bitnami 13358 0.0 0.0 11752 924 pts / 6 S + 09:10 0:00 grep --color = auto postgres root 26079 0.0 0.0 64536 32 pts / 7 S Nov26 0:00 su postgres postgres 26080 0,0 0,0 21100 200 pts / 7 S Nov26 0:00 bash

Έχω επίσης τα ακόλουθα στο δικό μου/etc/postgresql/9.3/main/pg_hba.conf,/opt/bitnami/postgres/share/pg_hba.confκαι το δικό μου/opt/bitnami/postgres/data/pg_hba.conf, το οποίο φαίνεται ότι πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση στο δικό μουgeouser:

# ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ τοπικό geodb geouser md5

Οποιεσδήποτε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορώ να εισαγάγω τα δεδομένα μου OSM;


Αφού δημιούργησα έναν συμβολικό σύνδεσμο:

ln -s /opt/bitnami/postgresql/.s.PGSQL.5432 /var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432

Λειτουργεί καλά. Φαίνεται ότιosm2pgsqlψάχνει μόνο για την πρίζα/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432. Η ερώτησή μου σχετίζεται με αυτήν εδώ:

https://askubuntu.com/questions/50621/cannot-connect-to-postgresql-on-port-5432


Δες το βίντεο: OpenStreetMap + PostgreSQLHow to load OpenStreetMap data into a PostgreSQL Database