Περισσότερο

Δημιουργία τμήματος τόξου μεταξύ δύο σημείων με κοινό πεδίο χρησιμοποιώντας το Python;

Δημιουργία τμήματος τόξου μεταξύ δύο σημείων με κοινό πεδίο χρησιμοποιώντας το Python;


Πρέπει να δημιουργήσω τμήματα τόξου μεταξύ πολλαπλών σημείων με παρόμοια δεδομένα χρησιμοποιώντας τη μισή απόσταση μεταξύ των δύο σημείων όπως η ακτίνα του τμήματος τόξου.

Θα προτιμούσα να χρησιμοποιήσω το python για να το πετύχω αυτό.


Δες το βίντεο: 1ο Σεμινάριο Τοξοβολίας ΑΜΑΖΩΝ