Περισσότερο

Ορυκτά: Ένας οδηγός Firefly

Ορυκτά: Ένας οδηγός Firefly


"Ένας ολοκληρωμένος εικονογραφημένος οδηγός για τις φόρμες, τις φυσικές ιδιότητες, την ταξινόμηση και τη μελέτη των ορυκτών από όλο τον κόσμο. Περισσότερες από 400 φωτογραφίες, πίνακες, γραφήματα, γλωσσάρι, βιβλιογραφία και πλούσιες πληροφοριακές περιγραφές 288 ορυκτών". Το βιβλίο αυτό είναι ένα ανθεκτικό χαρτόνι 5 3/4 "x 7 3/4" με 256 σελίδες.

Ορυκτά: Ένας οδηγός FireflyΠίνακας περιεχομένων

Πρόλογος7
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επιστήμη της ορυκτολογίας10
Οι μορφές κρυστάλλων και η αδελφοποίηση12
Φυσικές ιδιότητες16
Πώς μελετώνται τα ανόργανα άλατα24
Τα περιβάλλοντα σχηματισμού ορυκτών28
Η ταξινόμηση των ορυκτών39
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κλάση 1: εγγενή στοιχεία42
Κατηγορία 2: Σουλφίδια και σουλφοσάλες50
Κλάση 3: Αλογονίδια70
Κατηγορία 4: Οξείδια και υδροξείδια76
Κατηγορία 5: Ανθρακικά104
Κατηγορία 6: Βορικά118
Κλάση 7: Θειικά, χρωμικά, μολυβδαινικά, βολφραμικά124
Κλάση 8: Φωσφορικά, αρσενικά, βαναδατικά138
Κλάση 9: Πυριτικά άλατα160
Κλάση 10: Βιολογικά Ορυκτά244
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Βασικό λεξιλόγιο250
Ταξινόμηση των ορυκτών251
Δείκτης των Ορυκτών254
Βιβλιογραφία και ιστότοποι256